Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, knihovna, Praha