Chválena buď vždycky

Folios: 
8v-9v
Folio: 
008v
Sequence: 
2
Full text (or incipit): 
Chválena buď vždycky svatá Trojice, totiž božstvie jediné, jednostajná oslava. | Otec, Syn, svatý Duch jsúť tři jména, ale všěcky též podstaty. | Hospodin Otec, Hospodin Syn a v uobú Duch svatý božstvím tovařiš. | Však nejsú bohové třie, Buoh pravý jediný jest, tak Otec Hospodin, Syn i Duch svatý. | Jestiť zvláštnost v uosobách, ale jestiť i jednota v bytu. | Velebnost, moc, krása, čest, při všech jsúť právě rovny. | Jenž zachovává světla, nebe, moře, zemi i všecko stvořenie spolu. | Jehož sě lekají nemilostivá pekla, jehož ctie i najhlubšie propasti. | Tohoto každý hlas i jazyk nynie chval hodnú chválú. | Jehož slunce i měsiec chválí, jehož ctí duostojenstvie anjelské. | A my povýšenými hlasy všickni zpieváme srdečná zpievanie sladkým i chutným hlasem. | Protože nepřěstávajíce nynie spolu vesele zpievajme najvyšiemu Pánu chvály na výsosti. | Ó trojice ctihodná. | Ó dobroto velebná. | Skrze tě jsme stvořeni, ty pravá Trojice. | Skrze tě jsme vykúpeni, svrchovaná lásko. | Ty vešken lid obraň, spasiž, zprosť, vysvoboď i očisť. | Tě ctíme, všemohúcí, toběť zpieváme, tobě chvála i sláva | Bez konce i na věky věkóv.
Office: 
MASS
Genre: 
Sq
Rubrics: 
Prosa Benedicta sit semper sancta trinitas etc.
Feast: 
Cantus ID: 
ah07095:cs
Form: 
M
Print edition item: 
14Concordances in the Cantus Index network