Abychme hodně pamatovali

Folios: 
14v-15v
Folio: 
014v
Sequence: 
1
Full text (or incipit): 
Abychme hodně pamatovali večeře božie slavnost a k bohu svých žádostí pozdvihli pro jeho dobrotivost, to takto učiníme. | Srdce najprv k tomu zpósobíme, svědomie učistiece, vieru, naději a lásku mějme, v Bohu se radujíce, a takto vyznávajme. | Kristus tak jest nás řádně miloval ještě prvé, než na kříži skonal, | Večeři slavnú svým jest připravil a vše, jakož ráčil, tak učinil. | Tělo své svaté nazval jest pokrmem a svú krev svatú nazval jest nápojem, | Řka: "Vezměte a jezte, toť tělo mé, potom vezměte a píte, toť krev má." | Ktož Krista v srdci mají, tiť pilně pamatují, s kterakú poctivostí s chtivostí i žádostí s svými jest hodoval. | Nás chtě k témuž zbuditi, velíť pamatovati, a řka: "Příklad sem vám dal i skutečně dokázal, též vy učiníte!" | A pro pilnějšé pamatovánie i jiných k témuž napomínanie řekl jest také: "Vezměte a dělte mezi sebú, neb již moc máte ode mne danú, též abyste činili." | Takť bude pravé pamatovánie, když podlé jeho ustanovenie to činiece, hřiechóv se budeme varovati, v dobrém den ote dne prospievati do jeho smilovánie. | Ó Kriste dobrotivý, na nás velmi nalaskavý, čímť se oplatíme? | Aspoň kalich spasitedlný od tebe připravený v náboženství píme! | Jezme život, píme život, a tak bude celý život světa po dokonání. | Kážet siesti, jiesti, píti a sámť bude nám slúžiti u věčném kralování. | Amen, zpevaj každý zbožný!
Office: 
MASS
Genre: 
Sq
Rubrics: 
Prosa de Corpore Cristi
Form: 
M
Print edition item: 
25Concordances in the Cantus Index network