Abychme hodně pamatovali

Folios: 
14v-15v
Folio: 
014v
Sequence: 
1
Full text (or incipit): 
Abychme hodně pamatovali večeře božie slavnost a k bohu svých žádostí pozdvihli pro jeho dobrotivost to takto učiníme | Srdce najprv k tomu zpósobíme svědomie učistiece vieru naději a lásku mějme v bohu se radujíce a takto vyznávajme | Kristus tak jest nás řádně miloval ještě prvé než na kříži skonal | Večeři slavnú svým jest připravil a vše jakož ráčil tak učinil | Tělo své svaté nazval jest pokrmem a svú krev svatú nazval jest nápojem | Řka vezměte a jezte toť tělo mé potom vezměte a píte toť krev má | Ktož Krista v srdci mají tiť pilně pamatují s kterakú poctivostí s chtivostí i žádostí s svými jest hodoval | Nás chtě k témuž zbuditi velíť pamatovati a řka příklad sem vám dal i skutečně dokázal též vy učiníte | A pro pilnějšé pamatovánie i jiných k témuž napomínanie řekl jest také vezměte a dělte mezi sebú neb již moc máte ode mne danú též abyste činili | Takť bude pravé pamatovánie když podlé jeho ustanovenie to činiece hřiechóv se budeme varovati v dobrém den ote dne prospievati do jeho smilovánie | Ó Kriste dobrotivý na nás velmi nalaskavý čímť se oplatíme | Aspoň kalich spasitedlný od tebe připravený v náboženství píme | Jezme život píme život a tak bude celý život světa po dokonání | Kážet siesti jiesti píti a sámť bude nám slúžiti u věčném kralování | Amen zpevaj každý zbožný
Genre: 
Sq
Rubrics: 
Prosa de Corpore Cristi
Form: 
MConcordances in the Cantus Index network