Raduj se a vesel se, Jeruzaléme

Folios: 
60r
Folio: 
060r
Sequence: 
3
Full text (or incipit): 
Raduj se a vesel se, Jeruzaléme, a aj, král tvój přijde, o němž prorokové zvěstovali, jemuž anjelé klaněli sú se, jemuž cherubin a seraphin Svatý, svatý, svatý prozpěvají.
Office: 
V
Genre: 
A
Cantus ID: 
002922:cs
Form: 
M
Print edition item: 
145
Syllabification is based on saved syllabized text.
1---


g--


Ra-duj
g---


f---


se
f---


a
f--


ve-sel
gh---


g---


se,
g--


Je-ru-za-lé-me,
gf--


fgh--


f-e--


df---


c---


a
d---


aj,
f---


král
fg---


tvój
h--


přij-de,
gf---


f---


o
hg7---


pro-ro-ko-vé
h--


zvěsto-va-li,
k--


kj--


hg---


fe--


je-muž
fhf--


g--


g---


g--


an-je-lé
g---


g--


klan-ěli
g--


gh---


hg--


fe--


fgf---


g---


se,
g---


je-muž
g--


che-ru-bin
g---


g--


a
f--


g7---


h---


se-ra-phin
k--


Svatý,
k-jk--


j-h-g---


ghk--


svatý,
h---


h--


svatý
hg---


f--


pro-zpě-va-jí
f--


gh--


hg---


k---


e
k---


u
j---


o
k---


u
h---


a
g---


e
4


Concordances in the Cantus Index network