Zdráva, naděje našě, bož

Folios: 
60r-60v
Folio: 
060r
Sequence: 
5
Full text (or incipit): 
Zdráva, naděje našě, božie rodice neposkvrněná, zdráva, a to pozdravenie skrze anjela přigemši, zdráva počneš otcovu světlost, požehnaná. Zdráva, čistá, najsvětějšie panno, samas neporušena, těť velebie všecko stvořenie, matku světla. Chvalmež Boha, radujme se.
Office: 
V
Genre: 
A
Cantus ID: 
001546:cs
Form: 
M
Syllabification is based on saved syllabized text.
1---


fgh--


Zdrá-va
g---


g--


na-dě-je
f--


g---


gh--


na-še
g---


g--


Bo-ží
gf---


fgh--


ro-di-ce
fe--


d---


f--


ne-po-skvr-ně-ná
f-gh--


h--


g---


hg-hk--


zdrá-va,
h---


g---


a
h-g---


to
fe--


po-zdra-ve-nie
fgf--


g--


g---


g--


skr-ze
g---


gf--


an-je-la
dfec--


d---


dd-f-f-ghg--


při-gem-ši,
fg--


g---


gh---


zdrá-va
kh-gef7--


poč-neš
g---


ghk--


ot-co-vu
h---


h--


svět-lost,
g--


g---


fe--


po-žeh-na-ná.
d---


f--


Zdrá-va,
gh--


g--


g---


g-f-e-d-ef--


čis-tá,
g---


h--


naj-svě-těj-šie
g---


f--


pan-no,
h7--


g--


hjk-j-h-g---


ef--


sa-mas
g---


f--


ne-po-ru-še-na,
g---


g--


těť
h--


hk--


g--


g---


g---


ve-le-bie
hg-h-jk-j-hg-fe--


všec-ko
fgf--


g---


f--


stvo-ře-nie,
g7---


h--


mat-ku
hk--


g---


f-gh-f--


svět-la.
ed---


f-gh--


Chval-mež
g---


h--


Bo-ha,
h-h-g---


f--


ra-duj-me
ed---


dh--


se.
h--


gg---


k--


Se-cu-lo-rum
k--


j--


k---


h--


a-men
g---


4


Concordances in the Cantus Index network