Chval, duše má, Hospodina

Folios: 
60v
Folio: 
060v
Sequence: 
1
Full text (or incipit): 
Chval, duše má, Hospodina. | Chváliti budu Hospodina v životě mém. Slaviti budu Bohu mému, kterak dlúho živ budu. | Neroďte doufanie mieti v kniežatech, v syniech člověčích, v nichžto nenie spasenie. | Vynde duch jeho a navrátí se v zemi svú, v uonen den zahynú všeckna jich myšlenie. | Blahoslavený, čí jest Bóh Jákob, spomocník jeho, naděje jeho v Hospodinu, Bohu jeho. Kterýž učinil jest nebe i zemi, moře a všeckny věci, kteréž v nich jsú, | kterýž ostřiehá pravdy na věky, činí súd křivdu trpícím, dává pokrm lačným. | Hospodin rozvazuje svázané, Hospodin osvěcuje slepé, | Hospodin zpravuje poražené, Hospodin miluje spravedlivé, | Hospodin vystřiehá příchozie, sirotka a vdovu přijme a cesty hřiešných rozptýlé. | Kralovati bude Hospodin Hospodin na věky, Buoh tvój, Sion, ve všem národu až do narozenie. | Chvála Otci i synu i svatému.
Office: 
V
Genre: 
PS
Cantus ID: 
920145:cs
Form: 
T
Print edition item: 
148Concordances in the Cantus Index network