Škarka (1950)

Full reference: 

Škarka, Antonín: Dominikán Domaslav a čeští hymnografové jeho směru, in: Věstník Královské české společnosti nauk - Třída filosoficko-historicko-filologická VI (1950), pp. 1-55

Year: 
1950
In: 

Věstník Královské české společnosti nauk - Třída filosoficko-historicko-filologická VI (1950)

Pages: 
1–55
Edition: 
Praha 1950
Publication title: 
Dominikán Domaslav a čeští hymnografové jeho směru
English translation: 
The Dominican Friar Domaslav and Bohemian authors of Latin hymnography from his circle (free translation)