Beránek (1981)

Full reference: 

Beránek Jiří: Sbor mansionářů pražské metropolitní kapituly. Příspěvek k dějinám liturgického zpěvu v předhusitských Čechách, in: Miscellanea musicologica XXIX (1981), pp. 9-50

Year: 
1981
In: 

Miscellanea musicologica XXIX (1981)

Pages: 
9-50
Edition: 
Praha 1981
Publication title: 
Sbor mansionářů pražské metropolitní kapituly. Příspěvek k dějinám liturgického zpěvu v předhusitských Čechách
English translation: 
The collegium of mansionarii in the Prague Metropolitan chapter. A contribution to the history of liturgical chant in the pre-Hussite Bohemia