Mužík (1965)

Full reference: 

Mužík, František: Hospodine, pomiluj ny (K dějinám forem nejstarších českých písní), in: Miscellanea musicologica XVIII (1965), pp. 7–30

Year: 
1965
In: 

Miscellanea musicologica XVIII (1965)

Pages: 
7–30
Edition: 
Praha 1965
Publication title: 
Hospodine, pomiluj ny (K dějinám forem nejstarších českých písní)
English translation: 
Hospodine, pomiluj ny (To the history of forms of oldest Czech [vernacular] songs).