Nejedlý (1904)

Full reference: 

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny předhusitského zpěvu, Praha 1904

Year: 
1904
Edition: 
Praha 1904
Publication title: 
Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách
English translation: 
The history of the pre-Hussite chant in Bohemia