Podlaha (1903)

Full reference: 

Podlaha, Antonín: Soupis památek historických a uměleckých. Knihovna kapitulní v Praze, Praha 1903

Year: 
1903
Edition: 
Praha 1903
Publication title: 
Soupis památek historických a uměleckých. Knihovna kapitulní v Praze
English translation: 
List of historical and art monuments. The chapter library in Prague