Praha, Národní knihovna České republiky, fond Křižovníci s červenou hvězdou, frgm. 1