Praha, Knihovna metropolitní kapituly (deponatum Archiv Pražského hradu)

RISM siglum: 
CZ-Pak