Jistebnice Kancionál

CZ–Pnm II C 7
Praha, Knihovna Národního muzea, rkp. II C 7
Jistebnický kancionál
20.-30. léta 15. století

Jistebnický kancionál

Snad každý absolvent české střední školy slyšel během svých studií o Jistebnickém kancionálu přinejmenším při hodinách literatury, málokdo ovšem tuší, co je vlastně jeho obsahem. Nepřesně užívaný název kancionál odkazuje k souboru písní s českými texty, z nichž Ktož jsú boží bojovníci patří k neoficiálním národním symbolům. Hlavní částí rukopisu je unikátní sbírka liturgických chorálních zpěvů přeložených do češtiny pro použití při mši či modlitbě hodinkového oficia v husitském farním kostele. V oddíle s duchovními písněmi najdeme také modlitby (Otčenáš, Zdráva, Maria či Věřím), většina písní čerpá z biblických motivů a jejich texty se dotýkají soudobých teologických diskusí, jako například přijímání podobojí či podávání svátosti nemluvňátkům.

 

Digitální edice Jistebnického kancionálu

Předmětem digitální edice Jistebnického kancionálu je poskytnout přepisy středověkých zpěvů do novodobé notace a znázornit jejich podobu v rámci co nejširšího výběru srovnávacího materiálu. Jistebnice Kancionál Network obsahuje přepisy notových záznamů ze soudobých latinských a českých liturgických rukopisů, které umožňují oddělit původní podíl husitských autorů na textech a melodiích českého chorálního materiálu.

Prohlížet repertoár pramene

Digitální edice

(work in progress)

Další materiály

 

 

Team

doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
Vedoucí projektu

Jan Hajič jr., Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Digitální edice

Jakub Pavlík
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Katalogizace konkordancí

Veronika Vojířová
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Transkripce melodií

Jan Koláček
webmaster