Chvalte Hospodina, nebo dobrý jest žalm

Folios: 
61r
Folio: 
061r
Sequence: 
1
Full text (or incipit): 
Chvalte Hospodina, nebo dobrý jest žalm. Buď Bohu našěmu veselá a okrášlená chvalitedlnost. | Ustavuje Jeruzalém Hospodin, rozptýlenie Israhele shromáždí. | Nebť uzdravuje skrúšeného srdce a přivazuje jich skrúšenie. | Kterýž přečítá množstvie hvězd a všem jim jména vyznává. | Veliký Hospodin náš a veliká moc jeho a múdrosti jeho nenie počtu. | Přijímaje tiché Hospodin, ale ponižuje hřiešných až k zemi. | Zvučte Hospodinu u vyznávaní, slavte Bohu našemu v sladkosti, kterýž přikrývá nebe oblaky a připravuje déšť zemi. | Jenžť vyvodí na horách seno a vobilé k službě člověčie. | Jenž dává hovadóm krmi jich a dietkám havranóv, jenžť nazývají jeho. | Ne v síle konské vóli bude jmieti ani v lýtkách dobře líbiti se bude jemu. | Dobře líbilo se jest Hospodinu nad báznivými jeho a v těch, kteříž doufánie mají na milosrdenstvie jeho. | Chvála Otci i Synu i Duchu.
Office: 
V
Genre: 
PS
Cantus ID: 
920146:cs
Form: 
T
Print edition item: 
150Concordances in the Cantus Index network